MENU

Přihláška do pomaturitního studia

Příjmení *

Jméno *

Datum narození *

Rodné číslo *

Zdravotní pojišťovna *

Číslo OP *

Statní příslušnost *

E-mail *

Mobil *

Adresa trvalá *

Název a adresa střední školy *

Rok maturity *

Podaná přihláška na VŠ *
AnoNe

Jazyk *

Školní rok *

Platba *
hotověpřevodem

*

Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů v interní databázi jazykové agentury MAXIMUM po dobu neurčitou. Po dobu existence záznamu bude tento využit jazykovou agenturu MAXIMUM pouze v souladu s ustanovením §5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky agentury a se zařazením do soutěží pořádaných jazykovou agenturou MAXIMUM.


Všeobecné podmínky účasti v kurzech jazykové agentury MAXIMUM, jazyková agentura s.r.o.:

1. Každý přihlášený student se stává účastníkem kurzu okamžikem, kdy dojde k podpisu této závazné přihlášky.

2. Do 14 dnů od podepsání přihlášky je třeba podepsat smlouvu, která upravuje podmínky účasti v kurzu, platební podmínky a stornovací podmínky. Pokud účastník nepodepíše smlouvu v termínu dle domluvy, může být jeho místo bez vyzvání postoupeno dalšímu uchazeči.

3. MAXIMUM, jazyková agentura s.r.o. si účtuje stornovací poplatek ve výši 300,-, v případě zrušení přihlášky nebo nepodepsání smlouvy.

4. Reklamace je možná pouze písemně a bude postupováno podle platného reklamačního řádu.

5. Účastník není oprávněn se soukromě domlouvat na výuce s lektorem. V případě prokázání této skutečnosti se zavazuje zaplatit cenu ve výši ročního ušlého zisku.

Kontrolní otázka: který je šestý den v týdnu? *

Pole označena *, prosím vyplňte.

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku