MENU

Přípravné kurzy

Proč mezinárodní zkoušky a přípravné kurzy


 • jsme se partnerem centra pro vykonávání Cambridge zkoušek
 • od roku 2007 pořádáme pravidelně simulaci zkoušky FCE = vyzkoušení testu nanečisto
 • úspěšnost našich studentů u zkoušky je cca 95%, více v referencích – ohlasy našich klientů
 • každoročně otevíráme kurz FCE obvykle i CAE
 • vyučují lektoři s CPE (C2) či rodilí mluvčí s kvalifikací a praxí
 • malé skupinky po max. 8 studentech, či mini group 3-4 studenti
 • kvalitní revidované učebnice, které připravují na aktuální podobu zkoušek

Typy mezinárodních zkoušek


 • uznávané po celém světě
 • angličtina – např. Cambridge zkoušky FCE (úroveň B2), CAE (C1), CPE (C2)
 • němčina Zertifikat Deutsch (úroveň B1), Zentrale Mittelstufenprüfung ( B2)
 • francouzština DELF
 • španělština DELE
 • italština CILS B2(DUE).

ROZVRH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Druhé pololetí probíhá od 5.2. do června 2024, obvykle 17 lekcí v pololetí.

 • Příprava na zkoušku FCE B2
 • 3500,-
 • čtvrtek 15.30-17.00 – Kroměříž
 • termín bude upřesněn – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na zkoušku CAE C1
 • 3500,-
 • pátek 16.00-17.30 – Kroměříž 
 • termín bude upřesněn – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na KET A2
 • 3500,-
 • termín bude upřesněn – Kroměříž
 • termín bude upřesněn – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na PET B1
 • 3300,-
 • bude upřesněno  – Kroměříž
 • bude upřesněno – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na BEC B1-C1
 • dohodou,-
 • bude upřesněno – Kroměříž
 • bude upřesněno – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na Cambridge YLE A1-A2
 • 2150,-
 • bude upřesněno – Kroměříž
 • bude upřesněno – Otrokovice
 • Přihlásit se

 

Získejte slevu na kurzPokud u nás studuje někdo z rodiny, pak druhý člen rodiny získává slevu 50 Kč. Třetí člen rodiny také slevu 50 Kč. Platí pro nejbližší rodinu (rodiče, děti).

 

Simulace zkoušky FCE


Simulace FCE a CAE : sobota 6.4.2024, 8.30 hod- cca 16 hod. Cena 500,- Kč.

Zkoušky z angličtiny B2 First a C1 Advanced  jsou jedny z  nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. B2 First je zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni (dle Společného evropského referenčního rámce se jedná o stupeň B2), která vyžaduje značnou jazykovou znalost. C1 Advanced je pokročilá jazyková zkouška v angličtině (dle Společného evropského referenčního rámce se jedná o stupeň C1) a jejím účelem je ověřit, zda máte jazykové dovednosti potřebné pro studium na univerzitě v zahraničí a profesní kariéru na vysoké úrovni.

Obě zkoušky se skládají ze 4 částí:

 1. čtení a užití anglického jazyka(Reading and English in Use)
 2. psaní (Writing)
 3. rozhovor (Speaking)
 4. poslech (Listening)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky. Úspěšní kandidáti jsou ohodnocení známkami A, B nebo C a neúspěšní obdrží známku D nebo E.

Absolventi simulace obdrží opravený a vyhodnocený test.

Zkoušky FCE nanečisto, kterou jsme letos pořádali v sobotu 6. dubna, se zúčastnilo 6 zájemců, z nichž 4 by zkoušku FCE zvládlo a 2 by neuspěli. 1 zkoušený byl celkově ohodnocen známkou A, další 2 by složili zkoušku FCE na stupeň B.

Zkoušky CAE nanečisto se zúčastnili 4 zájemci a všichni by zkoušku zvládli!

Co jsme si všimli?

 • Studenti obecně dosahují lepších výsledků v částech Speaking a Listening. ️ To je skvělé! Mnoho online zdrojů vám pomůže s procvičováním těchto dovedností.
 • Horší výsledky bývají v části Reading and Use of English. Zde je klíčem k úspěchu znalost gramatiky a složitější slovní zásoby. Získat ji můžete například čtením nezjednodušených textů v originále.

Z výsledků rovněž vyplývá, že studenti, kteří navštěvují přípravné kurzy na zkoušku FCE/CAE, mají u zkoušky lepší výsledky než studenti, kteří mohou mít výborné znalosti AJ, ale nikdy přípravný kurz nenavštěvovali. V přípravných kurzech na zkoušky jsou totiž studenti soustavně a přímo připravováni na specifickou formu zkoušek. Nejsou překvapeni typem otázek a mají tudíž větší šanci na úspěch.

 

Přihlásit se na simulaci FCE

 


Nejčastější chyby a několik rad k lepšímu zvládnutí části „Speaking“

 

 

 

Reference našich zákazníků

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku