MENU

Odpolední a večerní kurzy

Odpolední a večerní jazykové kurzy pro veřejnost


 • výuka v malých skupinkách po  max. 8 studentech
 • výuka aktivní formou zaměřenou na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a procvičování gramatiky, poslechy, video a další prvky jako např. hry, filmy, použití novin, časopisů aj.
 • kvalitní výukové materiály doplněné o CD, CD-ROM a DVD
 • zdarma podpůrný internetový Maximum NetKlient, pomocník, pokud v kurzu chybíte
 • systémovost kurzů zajištěna stanovenými osnovami vycházející ze „Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR)“ s vzájemnou návazností
 • až 11 stupňů pokročilosti od začátečníků po pokročilé, konverzace či přípravy na mezinárodní zkoušky
 • akreditace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP). Pedagogičtí pracovníci (učitelé všech předmětů v mateřských školkách, 1. a 2. stupeň. ZŠ, učitelé SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ, učitelé gymnázií, učitelé speciálních škol, vedoucí zájmových kroužků, asistenti pedagoga či speciální pedagogové) tak mohou s námi zvyšovat své vzdělání či kvalifikaci

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


První pololetí probíhá od 18.9. 2023 do ledna 2024, 34 vyučovacích hodin v pololetí.

 • Angličtina
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice 
 • Více info
 • Němčina
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice
 • Více info
 • Francouzština
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice
 • Více info
 • Španělština
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice
 • Více info
 • Italština
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice
 • Více info
 • Ruština
 • od 3500,-
 • Kroměříž
 • Otrokovice
 • Více info

 

Získejte slevu na kurz



Pokud u nás studuje někdo z rodiny, pak druhý člen rodiny získává slevu 50 Kč. Třetí člen rodiny také slevu 50 Kč. Platí pro nejbližší rodinu (rodiče, děti).

 

 

 

Reference našich zákazníků

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku