MENU

Aktuality

27Bře 2015

Asi by se Vám nelíbilo, kdyby jste se domlouvali v zahraničí jako tento italský týpek:

 

JAK SI DOBŘE VYBRAT JAZYKOVÝ KURZ

 

Znalost cizího jazyka – především angličtiny – je v dnešní době čím dál důležitější. Kdo umí cizí jazyk, může uvažovat o lepším zaměstnání, domluví se na dovolené nebo dokonce může pracovat v zahraničí. Nabídka výuky jazyků je na Kroměřížsku rozmanitá, pokud se chcete v nabídce orientovat, přijdou vám vhod následující informace.

Určitě byste nebyli spokojeni s kurzem, kde je mnoho dalších studentů, takže se student nemůže dostat ke slovu. Nebo kde lektor monotónně přednáší z „nudné“ učebnice a vlastně se studenty vůbec nekomunikuje v cizím jazyce.

Jak se tedy vyznat v nabídce jazykových škol a vybrat kvalitní kurz? První informací by měl být počet žáků ve skupině, optimum je 6-8 studentů. Dále je důležité, v kolika stupních pokročilosti můžete jazyk studovat. Pokud máte výběr např. z pouze 3 možností jako začátečník, mírně pokročilí a pokročilí, vaše zařazení podle znalostí pravděpodobně nebude optimální. Buď budete zařazeni do pokročilosti, která je pro vás moc obtížná anebo naopak jednoduchá a vy se nic nového nenaučíte. Samozřejmostí k zařazení do kurzu je absolvování testu a ústního pohovoru. Bez ústního pohovoru je zařazení nepřesné, protože s testu vyplývá pouze pasivní znalost, kdežto pohovor prověří i vaše aktivní znalosti. Na dalším místě je lektor, který by měl mít vysokoškolské jazykové a pedagogické vzdělání popř.zahraniční certifikát potvrzující znalosti jazyka. Výhodou je dlouhodobý studijní pobyt lektora v zahraničí. Dobré školy své lektory rovněž sami zaškolují nebo je posílají na různá metodická školení.

Nabídka jazykové školy by měla být široká a originální. Čím větší je nabídka jazykové agentury, tím větší má zkušenosti s pořádáním různých kurzů a může vám doporučit nejvhodnější studium. Směrodatné pro výběr kurzu mohou být i reference klientů, popř. firem, pro které zajišťuje jazyková agentura výuku. Velké obchodní firmy si většinou vyberou pro své zaměstnance kvalitní jazykovou agenturu.

Na posledním místě by měla být cena. Není dobré porovnávat jazykové kurzy podle ceny., protože cena je úměrná kvalitě (Ze zkušenosti víme, že nejlevnější kurzy jsou většinou i nejméně kvalitní. Cena vždy odpovídá kvalitě.) Pokud jsou kurzy malinko dražší, ale cena je pořád přijatelná, znamená to, že jazyková agentura má následné prostředky na investice např. do vybavení tříd, školení lektorů, materiálů pro studenty, internetového systému a tedy zlepšuje kvalitu výuky- tahle věta je dost okatá, ale proč ne. A to je nejpodstatnější pro studenty, že mají vše potřebné k dispozici a mohou dlouhodobě efektivně studovat.

 

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku