MENU

Přípravné kurzy

Proč mezinárodní zkoušky a přípravné kurzy


 • jsme se partnerem centra pro vykonávání Cambridge zkoušek
 • od roku 2007 pořádáme pravidelně simulaci zkoušky FCE = vyzkoušení testu nanečisto
 • úspěšnost našich studentů u zkoušky je cca 95%, více v referencích – ohlasy našich klientů
 • každoročně otevíráme kurz FCE obvykle i CAE
 • vyučují lektoři s CPE (C2) či rodilí mluvčí s kvalifikací a praxí
 • malé skupinky po max. 8 studentech, či mini group 3-4 studenti
 • kvalitní revidované učebnice, které připravují na aktuální podobu zkoušek

Typy mezinárodních zkoušek


 • uznávané po celém světě
 • angličtina – např. Cambridge zkoušky FCE (úroveň B2), CAE (C1), CPE (C2)
 • němčina Zertifikat Deutsch (úroveň B1), Zentrale Mittelstufenprüfung ( B2)
 • francouzština DELF
 • španělština DELE
 • italština CILS B2(DUE).

ROZVRH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Druhé pololetí probíhá od 30.1. 2023 do června 202334 vyučovacích hodin v pololetí.

 • Příprava na zkoušku FCE B2
 • 3200,-
 • čtvrtek 15.30-17.00 – Kroměříž
 • pátek 16.00-17.30 – Kroměříž
 • Přihlásit se
 • Příprava na zkoušku CAE C1
 • 3150,-
 • termín bude upřesněn – Kroměříž 
 • termín bude upřesněn – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na KET A2
 • 3000,-
 • termín bude upřesněn – Kroměříž
 • termín bude upřesněn – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na PET B1
 • 3000,-
 • bude upřesněno  – Kroměříž
 • čtvrtek 16.05-17.35 – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na BEC B1-C1
 • dohodou,-
 • bude upřesněno – Kroměříž
 • bude upřesněno – Otrokovice
 • Přihlásit se
 • Příprava na Cambridge YLE A1-A2
 • 1950,-
 • bude upřesněno – Kroměříž
 • bude upřesněno – Otrokovice
 • Přihlásit se

 

Získejte slevu na kurzPokud u nás studuje někdo z rodiny, pak druhý člen rodiny získává slevu 100 Kč. Třetí člen rodiny také slevu 100 Kč. Platí pro nejbližší rodinu (rodiče, děti).

Přivedte k nám Vašeho kamaráda či známého a v případě, že se přihlásí a zaplatí si kurz, získáváte slevu 100 Kč na Váš kurz (nový student uvede Vaše jméno do přihlášky)

 

Simulace zkoušky FCE


Simulace FCE : neděle 8.4.2018, 8.30 hod- cca 16 hod.Cena 300,- Kč.

Zkouška z angličtiny First Certificate in English je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. Je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni (dle Společného evropského referenčního rámce se jedná o stupeň B2), která vyžaduje značnou jazykovou znalost.

Zkouška se skládá ze 4 částí:

 1. čtení a užití anglického jazyka(Reading and English in Use)
 2. psaní (Writing)
 3. rozhovor (Speaking)
 4. poslech (Listening)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky. Úspěšní kandidáti jsou ohodnocení známkami A, B nebo C a neúspěšní obdrží známku D nebo E.

Absolventi simulace obdrží opravený a vyhodnocený test.

Zkoušky FCE nanečisto, kterou jsme letos pořádali v sobotu 2. dubna, se zúčastnilo 10 zájemců, z nichž 7 by zkoušku FCE zvládlo a 3 by neuspěli. 1 zkoušený byl celkově ohodnocen známkou A, další 4 by složili zkoušku FCE na stupeň B a 2 z úspěšných studentů AJ bylo ohodnoceno stupněm C.

Nejlépe si studenti vedli v části „Speaking“,ve které 4 z 10 uspělo se známkou A, průměrně zvládli studenti tuto část na 82 %. V částech „Listening“ a „Reading and Use of English“ činil průměr 69 % a 68 %. Nejhůře dopadli studenti v části „Writing“. V této části byl průměr všech studentů pouhých 59 %.

Z výsledků vyplývá, že studenti AJ, kteří navštěvují přípravné kurzy na zkoušku FCE, měli na zkoušce FCE nanečisto o cca 14 % lepší výsledky než studenti, kteří mohou mít výborné znalosti AJ, ale nikdy přípravný kurz nenavštěvovali. V přípravných kurzech na zkoušku FCE jsou totiž studenti soustavně a přímo připravováni na specifickou formu zkoušky FCE. Nejsou překvapeni typem otázek a mají tudíž větší šanci na úspěch.

 

Přihlásit se na simulaci FCE

 


Nejčastější chyby a několik rad k lepšímu zvládnutí části „Speaking“

 

 

 

Reference našich zákazníků

Testy

Pro správné zařazení do kurzu

otestujte se:

Content

Přihláška

Přihlašte se do kurzu

Přihlašte se do pomaturitního studia

Přihláška na oficiální Cambridge zkoušku